Parkoviště - Musím si parkovací místo rezervovat?

Na parkovišti letiště Brno se místa k parkování nerezervují. Parkoviště má kapacitu více jak 1.000 parkovacích míst.

Parkoviště - Jak probíhá úhrada parkovného?

Platba se provádí až těsně před odjezdem z parkoviště, a to v naší kanceláři nebo v platebních automatech, které se nachází v příletové a odletové hale.

Parkoviště - Musím ponechat parkovací lístek ve vozidle?

Parkovací lístek vydaný samoobslužným vjezdovým stojanem je řidič povinen pečlivě uschovat. Nesmí ho ponechat v motorovém vozidle a vystavit slunečnímu záření (muže dojít k jeho poškození). Dále je povinen zabránit jakémukoliv poškození lístku, které znemožní strojové načtení údajů.

Balení zavazadel - Kdy je služba dostupná?

Balení zavazadel mají klienti k dispozici denně, a to v době otevíracích hodin naší kanceláře. Mimo otevírací hodiny dle letového řádu.